Vzdělávání, Bílá Lhota
Vzdělávání, Bílá Lhota

(+420) 585 221 260

On-line testy

Úvod » On-line testy

Vyzkoušejte si náš zařazovací test.

Test slouží k tomu, abychom Vás byli schopni vhodně zařadit do kurzu s odpovídající formou pokročilosti. Proto se Vám nezobrazí výsledek testu na monitoru, ale bude Vám zaslán po vyhodnocení na vyplněnou emailovou adresu.

Netipujte, prosím. Pokud si odpovědí na otázku nejste jisti, zaškrtněte pole „Nevím“. Tipování pouze zkreslí objektivní posouzení Vašich jazykových znalostí.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  1. ______ is your phone number?

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  2. Bill and ______ sisters live in Hull.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  3. What is correct?

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  4. What is correct?

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  5. Sarah ______ Italian.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  6. I didn´t buy ______ bread.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  7. I´m working. ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  8. Who are ______ people over there?

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  9. What does he look like? He __________.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  10. Her eyes ______ a very light blue.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  11. We´re going ______ the opera tomorrow night.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  12. John, this is Mary. Yes, I know. We´ve ______ met.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  13. I ______ buy some books tomorrow.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  14. Ann is not interested ______ sport.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  15. He said he ______ tired.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  16. I didn´t ______ he was at home.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  17. She´s much taller ______ me.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  18. There aren´t ______ for everybody.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  19. Brazil isn´t ______ Canada.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  20. When I ______ , it was raining.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  21. I saw ______ yesterday.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  22. Have you ever played golf? Yes, I often ______ golf.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  23. What does he like?

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  24. I ______ tired last night.

 • Test - anglický jazyk (PART 1)

  25. Who ______ the window?

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  1. Deep sleep is important for ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  2. It was two years ______ we had been on a canal boat.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  3. I haven´t seen Diane recently. She said that she ______ her recently.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  4. He´s the man ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  5. We don´t need ______ money.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  6. We ______ to finish the work by tonight.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  7. ______ been to Paris?

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  8. We are waiting ______ an answer to our letter.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  9. Could I ______ your car?

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  10. You played tennis yesterday, ______ ?

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  11. ______ stay here all week?

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  12. If I knew his number, I ______ him.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  13. The school decided to ______ the money to buy books and CD players.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  14. You won´t improve your tennis unless you ______ every week.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  15. What job did you apply ______ ?

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  16. We must be quick. We have ______ time.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  17. We ______ travel to Holland every summer.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  18. Hurry up or we will ______ our plane.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  19. Money doesn´t always buy ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  20. I´m afraid ______ dogs.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  21. Come here! I want to ______ you something.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  22. Don´t ______ your feet on the table!

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  23. I can´t eat this cake. It´s not ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  24. Please ______ this homework by Thursday.

 • Test - anglický jazyk (PART 2)

  25. Peter had a free morning, so he ______ go with us.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  1. If you don´t know the meaning of purchase, you can look it ______ in the dictionary.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  2. It would be nice if we ______ a bit more room.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  3. We met when we ______ in France.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  4. I enjoy ______ , but I wouldn´t like ______ it all my life.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  5. You are ______ me.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  6. There´s the man ______ took your coat.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  7. Her parents don´t want ______ married.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  8. We are pleased you are here ______ last.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  9. What would you like to drink? ______ , thanks.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  10. As soon as she came in I knew I ______ her before.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  11. I´m vegetarian and there isn´t ______ choice in the main courses.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  12. Let´s go for a walk, ______ ?

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  13. He ______ her case.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  14. Stop ______ while I try to fasten your tie for you.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  15. I´m sorry I left without ______ goodbye.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  16. I arrived ______ London yesterday.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  17. I can´t wear red. It just doesn´t ______ me.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  18. Take an umbrella with you ______ it rains.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  19. He is keen ______ football.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  20. I was having a bath when the telephone ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  21. If you hadn´t been so late for work, you ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  22. I told her that. I wish you ______ her.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  23. You ______ to go and see her.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  24. Science magazine ______ published a report by researchers at Minnesota University.

 • Test - anglický jazyk (PART 3)

  25. It´s been raining ______ early this morning.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  1. Our students study both ______ and literature in their English degree.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  2. We agreed ______ a time and place to meet.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  3. We are going to ______ a car in Rome.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  4. I love big cities ______ all the drawbacks.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  5. She looked completely different. I ______ recognized her.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  6. I will bring a compass ______ we get lost.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  7. You ______ be feeling really excited about your holiday.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  8. I will write to you every week - ______ you promise to reply.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  9. We ______ house three times last year.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  10. I wonder if you could give me a ______ with the washing-up?

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  11. I ______ understand your problem.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  12. My teacher is always ______ at me.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  13. Nobody phoned, did ______ ?

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  14. She showed no surprise ______ the news.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  15. When I ______ saw Alice she was looking much better.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  16. His parents wouldn´t ______ him stay out later than 10:30 at night.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  17. I´m living with my aunt for the time ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  18. I think there ______ any rain forest left in 50 year time.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  19. It rained all morning, but at lunchtime the sun ______ from behind the clouds.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  20. They are coming to ______ the new computer system tomorrow morning.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  21. I´d better iron this skirt - it´s very ______ .

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  22. You´ll have to speak up. My aunt is very ______ of hearing.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  23. I had some time to ______ before the meeting, so I had a coffee.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  24. You look ______ . What have you been getting up to?

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  25. I´m spending a month in France because I want to ______ up my French.

 • Test - anglický jazyk (PART 4)

  *

  *

Strana: 1 / 101
 • Test - německý jazyk (PART 1)

  1. Wir wohnen ______ dem Supermarkt

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  2. ______Beate bekommt sie eine CD.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  3. Das Kind spielt ______ dem Hund.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  4. Sie spielen heute ______ Sparta Prag.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  5. Ich komme ______ zwei Stunden nach Hause.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  6. Herr Laube bittet ______ Freund oft um Geld.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  7. Wir bestellen ______ Lieblingsessen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  8. Unsere Freunde verkaufen ______ Haus.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  9. Ich möchte dieses ______Kleid anprobieren.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  10. Lisa trägt einen ______ Rock und dazu einen ______ Blazer.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  11. Die Farbe der ______ Pumps gefällt uns nicht.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  12. Was sagen Sie zu diesem ______ Kostüm und zu den ______ Pumps?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  13. Geh ______!

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  14. ______ hat gestern mein Portemonnaie gestohlen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  15. Er hielt sich ______ lange auf, deshalb kam er zu spät.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  16. ______ musste sie alles schon vorher wissen und doch fand sie die Aufgabe zu schwierig.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  17. Meine Mitschülerin, ______ ______ Mutter auch meine Mutter zur Schule ging, fährt jetzt für zwei Jahre ins Ausland.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  18. Das Auto, ______ vor dem Haus steht, gehört wirklich dir?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  19. Wer ist das Mädchen, ______ wir gestern in der Kneipe gegessen haben?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  20. Der Anzug , ______ du gewählt hast, ist leider zu teuer.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  21. Die Situation war ______ gefährlich.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  22. An Allergien leiden ______ kleine Kinder, oder?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  23. Komm ______ bald, ich fühle mich schlecht.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  24. Jeder soll ______ zweimal jährlich zum Zahnarzt gehen

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  25. Für einen ______ kann es natürlich schwer sein.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  26. Mit unserer ______ treffen wir uns jeden Tag.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  27. Was kann man schon von einem ______ erwarten?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  28. Was, wo hat man den ______ gefunden?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  29. Er ______ nach Hause gehen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  30. Ihr ______ die Hausaufgaben zu Hause machen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  31. Ich ______ kein Bier.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  32. Hier ______ man nicht rauchen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  33. ______ er Englisch?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  34. Mein Onkel ______ als Lehrer am Gymnasium.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  35. Es ______ mir Leid, aber ich kann Ihnen nicht mehr helfen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  36. Du ______ heute besser aus als gestern.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  37. mit ihrem ______ Kind.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  38. der ______ Pudding

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  39. zu den ______ Testen

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  40. ______ Eier mag ich nicht.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  41. In England leben ______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  42. Mein Freund ist ______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  43. ______ Schweiz gibt es Gebirge.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  44. Jedes Jahr fahren wir ______ Italien.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  45. Ihr ______ damals viele Reisen ins Ausland, oder?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  46. Nach dem Konzert ______ die Musiker wirklich müde.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  47. Ich ______ vor zwei Jahren in Deutschland.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  48. Er ______ uns sehr gutes Essen an.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  49. Sie ______ in ein Café ______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  50. Sie ______ sich die astronomische Aposteluhr ______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  51. ______ihr schon ______ ?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  52. Warum ______ du hier ______ ?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  53. Die Mannchaft, die besser ist, ______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  54. ______ mir mehr Zeit!

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  55. Jeder Student ______ von seinem Lieblingsautor.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  56. Ihre Eltern ______ ihr, in die Disko zu gehen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  57. Wir ______ morgen gegen sechs bei euch ______, wäre es möglich?

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  58. Wenn wir Zeit ______, würden wir eine Radtour machen.

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  59. Das Auto ______ jedes Jahr ______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  60. Francizska ______ seit zwanzig Jahren______

 • Test - německý jazyk (PART 1)

  *

  *

Strana: 1 / 61

Krátké zprávy

OTESTUJTE SI ZDARMA SVÉ ZNALOSTI

Chcete vědět, jak na tom s jazyky reálně jste? Vyplňte náš on-line test. Jediné, co k tomu potřebujete, je chuť a 30 - 45 minut Vašeho času. My Vám na oplátku zdarma a bez závazků zašleme vyhodnocení Vašich jazykových znalostí.

!!! Výuka pro DVA za cenu pro JEDNOHO !!!

Nevyhovují Vám časy našich skupinových kurzů? Chcete, ať se lektor věnuje jen a pouze Vám? Rádi byste sami rozhodovali o tom, co budete ve výuce dělat? Zároveň byste si přáli navštěvovat kurz s Vaší drahou polovičkou, kamarádem či kolegyní? Prohlédněte si naši nabídku balíčků... POZOR...uvedené ceny platí pro DVĚ osoby. 

PLAŤTE JEN POLOVINU

On-line testy

Novinky e-mailem

Do níže uvedeného formulářového pole zadejte e-mailovou adresu pro odběr novinek z našeho serveru.

Váš dotaz

Máte-li dotaz, zašlete nám ho a my Vám jej rádi zodpovíme.

*

*

*

Přihlášení studenta Přihlášení lektora

© 2010 - 2023 AMADEUS - jazyková agentura Olomouc | Zajímavé odkazy | Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace
Úvod  |  O nás  |  Výuka  |  Překlady a tlumočení  |  Kariéra  |  Reference  |  Kontakty

Amadeus